Dakriosistorhinostomi

DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ DE ALT FLEBLERİ SÜTÜRSÜZ BİKANALİKÜLER SİLİKON TÜP İMPLANTASYONUN ÇOK MERKEZLİ SONUÇLARI

YAZARLAR

 

Selim Genç

Pendik Devlet Hast

Salih Kamadan

Karaman Devlet Hast.

Osman Şalkaci

Nallihan Devlet hast

Ahmet Seyfi Gözaydin

Serbest hekim

Ömer Kamil Doğan

Kartal Dr.Lütfi KIRDAR Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 Pendik,Karaman ve Nallihan Devlet Hastaneleri

 

ÖZET

 

AMAÇ:
Bikanaliküler silikon tüp implantasyonu (BSTİ) ile yapılan dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatlarında kese ve burun alt mukoza fleblerini sütüre etmeden silikon tüpünlerin mekanik bası etkilerinden faydalanmak.

 

YÖNTEM :

Göz cevresi baticon ile silindikten sonra lokal infiltratif anestezi yapildı
Klasik DSR deki gibi gözyaşı kesesi ve burun mukozası açığa çıkartıldı.Gözyaşı kesesinde alt flep,burun mukozasında ise üst flep oldukça uzun olacak biçimde H şeklindeki kesiler modifiye edildi. BSTİ yapıldıktan sonra gözyaşı kesesi ve burun mukozası üst flebleri   6/0 vicryl ile sütüre edildi. Derin dokular ve cilt kapatıldıktan sonra kanama kontrolu yapıldı ve bikanaliküler silikon tüp uçları burun içinde kalacak şekilde düğümlendi. Olgu kayıtları retrospektif olarak incelendi.

 

BULGULAR :

Bu çalişmaya 3 (% 4,5) erkek ,63 (% 95,5)kadın toplam 66 hasta dahil edildi.Hastaların yaş ortalaması 45 (aralık 8-57) ve takip süreleri ortalama 16 (aralık 4-48) aydı. BST’ler ortalama 7.ayda çıkartıldı. Takip süreleri 1.gün, 1.hafta, bir,altı ve onikinci  aylar ve daha sonrada yılda bir kontrol edildi. Hastaların yapılan en son muayene bulgularına göre 10 (%15.1) hasta da pasaj tıkalı bulundu.Başarısızlık sebepleri 4 hastada burun mukoza bozukluğu 6 hastada ise nazolakrimal obstriksiyon gelişti

 


YORUM :
Eksternal DSR ameliyatlarında BSTİ başarı oranlarını artıran bir uygulamadır. Bu çalışmada

Flep kesi tekniğini değiştirerek hem ameliyat süresini kısaltmayı hem de ameliyat başarı oranını arttırmayı planladık. Burun mukozası flepleri hazırlandığı esnada gelişen aşırı kanama ameliyat sahasının görünümünü zorlaştırmaktadır. Bu yöntemle modifiye edilmiş kesilerden dolayı alt fleplere sütür konulmaması ameliyat süresini kısaltmakta ve tekniği kolaylaştırmaktadır. Başarı oranın  klasik eksternal DSR (BSTİ) yöntemlerinden çok farklı olmadığını tespit ettik. Başarısızlık oran ve sebepleri irdelendiğinde literatürle uyumlu olduğu  görüldü. Başarısız olguların 4 ‘ünde kronik rinite bağlı atrofik mukoza, 6 olguda ise genç yaşa bağlı aşırı yara yeri iyileşmesi nedeniyle gelişen nazolakrimal duktus tıkanıklığı saptandı. Avantaj ve komplikasyonları göz önüne alındığında bizce bu yöntem tercih edilebilir bir seçenektir.

 

1:Kese ve burun üst flebleri

 

2:Silikonun buruna alınması

3:Lakrimal kese ve burun mukozası üst fleb sütürleri