Anatomi2
 1.   vitre ile dolu boşluk

 2. Ora serrata

 3. Siliyer kaslar

 4. Lens aski baglari(zinne zonulleri)

 5. Schlemm kanali

 6. Göz bebegi

 7. Ön kamara

 8. Kornea

 9. iris

 10. göz mercegi kabuk (Korteks)

 11. göz mercegi çekirdek ( Nükleus)

 12. Silier cisim

 13. Konjonktiva

 14. alt oblik kas

 15. alt düz (rektus) kas

 16. iç düz (medial rektus) kasi

 17. Retina arter ve venleri

 18. Papilla

 19. Lamina kribroza

 20. Santral retinal arter

 21. sanral retinal ven (toplar damar)

 22. Optik sinir (görme siniri)

 23. Vortikoz ven

 24. Konjoktif

 25. Makula

 26. Fovea ( sari leke)

 27. Sklera ( ağ tabaka)

 28. Koroid ( damar tabaka)

 29. Üst düz kas

 30. Retina