Endoftalmi

  

Endoftalmi tedavisinde Kresloff MS ve arkadaşlarının  Surv Ophthalmol 43: 193-224; 1998  baz alindi

Sistemik: Vancomisin (2x1 gm IV) (veya amikasin 2x 6 mg/kg IV ) + Seftazidime (3x1 g IV)

Topikal: Saat başlarında Vancomisin 50 mg/cc + Seftazidime 100 mg/cc (veya amikasin 20 mg/cc)  

Subkonjonktival: Günde 1 kez Vankomisin (50 mg/cc) + seftazidime (100 mg/0.5 cc)+ *dexamethasone (6 mg)

İntravitreal: Vancomisin (1 mg/0.1 cc)  +  seftazidime (2.25 mg/0.1 cc) (veya amikasin 0.4 mg/0.1 ml) + *dexamethasone (0.4 mg/0.1 cc)

Önce Pars planadan insülin iğnesi ile girilir,  kültür ve yayma  için 0.3 cc aspirat alınır;   daha sonra hasta başında hazırlanan solüsyonlar, 3 ayrı insulin iğnesi ile ve sırasıyla,

1) vancomisin (1 mg/0.1 cc)  

2) seftazidime (2.25 mg/0.1 cc) (veya amikasin 0.4 mg/0.1 ml) 

3) *dexamethasone (0.4 mg/0.1 cc)

göz içine orta vitreus kavitesine  verilir.

 

Hazırlanışları:

Vancomisin (Vancocin flak. 500 mg)

Sistemik : 3x500 mg intravenöz

Topikal: 50 mg/cc damla; saat başlarında damlatılacak (500 mg flakon 10 cc SF ile sulandırılır)

Subkonjonktival: 50 mg/cc (500 mg flakon 10 cc SF ile sulandırılır) den 0.5 cc (25 mg)

İntravitreal: 1mg/0.1 ml.   Şu şekilde hazırlanır

500 mg flakon +10 cc SF=

500 mg/10 cc =

50 mg/1cc. 

Bu karışımdan 1cc (50mg) + 4 cc SF=  50 mg/5cc=   10 mg/cc=  1mg/0.1 cc (1 ml lik insülin iğnesi ile 0.1 ml)

 

Ceftazidime (Fortum flakon 1000 mg )

Sistemik: 3x1 gm intravenöz

Topikal: 100 mg/cc saat başı damlatılır (1000 mg/10 cc ile sulandırılır; 100mg/cc olur)

İntravitreal: 2.25 mg/0.1 cc olacak şekilde şöyle hazırlanır:

1000 mg/10 cc SF=

100 mg/1 cc SF. 

Bu karışımdan  0.9 cc (90 mg) + 3.1 cc SF=  (0.9 cc alınıp 4 cc ye tamamlanacak)=  90 mg/4 cc SF=  22.5 mg/cc=

2.25 mg/0.1 cc (1 ml lik insülin iğnesi ile 0.1 ml)

 

Amikasin: (Amikozit flakon 100 mg)

Sistemik: 2x 6mg/kg  intravenöz

Topikal:  20 mg/cc

(100 mg/2cc ampul;

2 cc (100 mg) + 3 cc SF=

100 mg/5 cc =

20 mg/cc

İntravitreal:

2cc flakon (100 mg) + 0.5 cc SF=

100 mg/2.5 cc. Bu karışımdan 1cc al (40 mg) + 9 cc SF=

40 mg/10cc =

4 mg/cc=

0.4 mg/0.1 cc (1 ml lik insülin iğnesi ile)

 

Dexamethasone (Onadron ampul 8 mg/2 ml)(*Diyabet, Tüberküloz veya mantar enfeksiyonu gibi kontrendikasyonlar yoksa)

İntravitreal: 0.4 mg/0.1 ml

Onadron ampul 8 mg/2 ml:     4 mg/cc

0.4 mg/0.1 ml (1 ml lik insülin iğnesi ile 0.1 ml)