PterjiumOtolog

Pterjium cerrahisinde otolog konjoktiva translokasyonu


Genç Selim, Yetkin Rüştü Kemal, Aydin Özgül Karacan
Pendik Devlet Hastanesi

AMAÇ: Pterjiumun,sağlam konjonktivanin translokasyonu ile onarılması
YÖNTEM: Ptrerjium eksize edildikten sonra her iki yanindaki saĞlam konjonktiva nasalde orta hatta birleşecek tarzda sütüre edilerek birleştirildi.iki tek sütürle iç karunkule tesbit edilerek kornea üzerine çıkması engellendi.
SONUÇ: Dejenere olmuş konjoktiva eksize edilerek her iki taraftan sağlam otolog konjoktiva ile sklera kapatildiğindan total konjoktiva greftine alternatif daha kolay bir yöntem olarak uygulanabilr

Anahtar Kelimeler: pterjium.translokasyon konjoktiva otolog

 


Detaylar

Durum

Kabul:Video

Tercih Edilen Sunuş Şekli

Video Sunum

Bildiri Grubu

Oküloplastik Cerrahi

Dili

Türkçe

Saved:

17.04.2006 20:43:58

Submit:

17.05.2006 18:34:29

 

Yazar ve Editöre Özel Bilgiler

Equipment Request

DVD okuyucu

Note to Editor

10 dakikalik DVD formatında

 

 

 

Sunan Yazar

Selim Genç (gencselim@yahoo.com)