Currently browsing: Genel

Vitre

YÜZEN CİSİMLER VE IŞIK ÇAKMALARI; Birçok kişinin görme  alanlarında  gördükleri  hareketli,  küçük noktacıklara yüzen cisimler denir. Sıklıkla duvar  yada  gökyüzü gibi düz bir zemine  bakarken  görülürler.  Yüzen  […]

Read more

Şaşılık

ŞAŞILIKLAR Normalde son­su­za ba­kar­ken görme eksenleri bir­bi­ri­ne pa­ra­lel konumdadır. Göze yakın bir ob­je­ye ba­kar­ken gör­me ek­sen­le­ri or­ta hat ile eşit açı mey­da­na getirirler . Gör­me ek­sen­le­ri ara­sın­da­ki […]

Read more

Pterjium Otolog

Pterjium cerrahisinde otolog konjoktiva translokasyonu Genç Selim, Yetkin Rüştü Kemal, Aydin Özgül Karacan Pendik Devlet Hastanesi AMAÇ: Pterjiumun,sağlam konjonktivanin translokasyonu ile onarılması YÖNTEM: Ptrerjium eksize edildikten sonra her iki […]

Read more