Pterjiuma

Pterjiuma bağlı astigmat

Genç S1, Çakır H2, Karacan Aydin Ö1, Kamadan S3
1Pendik Devlet Hastanesi
2Türkiye Hastanesi
3Karaman Devlet Hastanesi

AMAÇ: Pterijium cerrahisi sonrasi astigmatik refraksiyon kusurunu sferik değere doğru düzelterek daha iyi bir refraktif rehabilitasyon elde edebilmek
YÖNTEM VE GEREÇLER: 46 hastanın (30 erkek 16 kadın)51 gözünde yapılan çok merkezli çalışmada,konjunktivanın korneayi istila ettiği bölümü klasik pterjium cerrahisi ile temizlendi.Hastalarda pterjiumun korneada oluşturduğu asferik düzensizliğin geri dönüşümlü olabileceği ve hastalarda refraktif rehabilitasyon sağlandığı görüldü.Hastaların ameliyat öncesi otorefraktometrik değerleri,javal ölçümü,kornea topografileri ve vizyonları tesbit edildi. Ameliyat sonrası işlemler tekrarlandı.
BULGULAR: Pterjium ameliyatının öncesi ve sonrası erken dönem refraktif değerlerinde belirgin değişiklikler olduğu astigmatın silenderik değerinin sferik ekivalan degeri kadar refraksiyon değerini miyopize ettiği tespit edildi. En düşük astigmat değeri 2 en yüksek 6 diyoptri olarak, rehabilitasyonun en iyi 4 diyoptriye kadar olan hastalarda olduğu görüldü.
SONUÇLAR: Ameliyat öncesi refraksiyonu +2.5(180-4)olan hasta ameliyat sonrasi refraksiyonun +0.5 olarak düzelebildiği,görsel rehabilitasyonun daha konforlu olarak sağlanabildiği astigmatın gerilediği keratometri degerlerinin değiştiği kornea topografisinde homojen alanlar oluştuğu görüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir